logga

Läshastighetstest


Höstterminen 2018 va vi på STR's utbildning för anpassad körkortsundervisning och kunskapsprov.
Då fick vi behörighet att använda Hogrefe läshastighetstest och ordkedjor för att kunna mäta staninevärde.
Har man låga staninevärden kan man ansöka om dispens med muntligt kunskapsprov och förlängd provtid.
Är du inskriven hos oss hjälper vi dig att skicka in ansökan.
Du får också en förberedande lektion för muntligt kunskapsprov där vi går igenom hur de går till och del av teori.

Tidsåtgång test                   ca 30 minuter   
Förberedande lektion                 40 minuter


                                    Kostnad  600 :-
MEN GRATIS FÖR VÅRA INSKRIVNA ELEVER